Pracownia Badań, Pomiarów i Ekspertyz Ekologicznych

/ Laboratory for Ecological Research Measurement and Expertise /

"EKOPOMIAR"

Leszek Chróst

44-100 Gliwice, ul. F. Chopina 26a/4 Poland

Firma posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie:

  • Pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do amtosfery,
  • Pomiaru skuteczności działania urządzeń odpylających,
  • Badań fizyko-chemicznych wód i ścieków,
  • Poboru i analizy chemicznej pyłu zawieszonego,
  • Wykonywania analiz uciążliwości dla zakładów w zakresie ochrony środowiska.

Zmień język: